HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI
TERKINI web banner PTPTN dokumen tawaran
webbanner mohon ptptn-ijazah (OCT-NOV)
endowmen utmspace
webbanner sumbangan
PTPTN web banner
previous arrow
next arrow

Mengenai Kami

Unit Hal Ehwal Pelajar (UHEP) telah ditubuhkan pada 15 Januari 2019 dengan penempatan seorang Eksekutif di UHEP UTMSPACE JB. UHEP bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengerusi Pembangunan, yang mana bernaung di bawah Pejabat Pengerusi SPACE. Pada 15 Mei 2019, UHEP telah menerima seorang Pengurus Kanan dan seorang Pembantu Tadbir, di UTMSPACE KL. Seterusnya bagi menguatkan operasi perkhidmatan, seorang Eksekutif dan seorang Pembantu Tadbir telah melapor diri pada 1 Jan 2020 dan 1 Mac 2020, untuk penempatan di Kuala Lumpur dan Johor Bahru.

Skop kerja adalah merangkumi Urusan Kebajikan Pelajar, untuk pelajar Diploma, Asasi dan Sarjana Muda, yang didaftarkan di bawah Sekolah Pendidikan Professional dan Pendidikan Berterusan (SPACE), Universiti Teknologi Malaysia.

Bilangan pelajar semasa adalah dianggarkan seramai 6,000 pelajar (Pusat Program Separuh Masa), 2,100 pelajar (Pusat Program Diploma) dan 400 pelajar (Pusat Program Ijazah) yang membawa kepada keseluruhan 8,500 orang pelajar.

Pusat pentadbiran UHEP adalah di Kuala Lumpur, yang mana bertanggungjawab kepada 6,000 pelajar (2,000 : 4,000) di Kuala Lumpur dan seramai 2,500 pelajar (500 : 2,000) di Johor Bahru, dengan nisbah bilangan pelajar sepenuh masa kepada bilangan pelajar separuh masa.

Hubungi Kami

Unit Hal Ehwal Pelajar
Blok H, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur
Jalan Sultan Yahya Petra,
54100 Kuala Lumpur.
Tel : 03 – 2728 6571/6555

Unit Hal Ehwal Pelajar
Aras 4, Blok T05,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Skudai, Johor.
Tel : 07 – 531 8027
Email : hepspace@utmspace.edu.my

Muat Turun : Borang Maklumbalas Pelanggan

PERKARA PENTING


Diskaun Yuran Pelajaran Bagi Program Diploma Sepenuh Masa dan Asasi UTM


Prosedur Pergerakan Pelajar Memasuki Kampus UTM Johor Bahru dan UTM Kuala Lumpur


Student Circular No 112021 - LATEST INSTRUCTIONS REGARDING STUDENT MOVEMENT FOLLOWING FMCO 3.0 (EXTENDED FROM 15 - 28 JUNE 2021)


Pekeliling Pelajar Bil 12021 - ARAHAN TERKINI BERKAITAN PERGERAKAN PELAJAR BERIKUTAN PKP PENUH 3.0 (PELANJUTAN DARI 15 - 28 JUN 2021)


Biasiswa Malaysia 2021


Soalan Lazim bagi Pergerakan Pelajar Semasa Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 (PKP 3.0


Student Circular No 102021 - LATEST DIRECTIVE RELATED TO MOVEMENT CONTROL ORDER (MCO) 3.0, TOTAL LOCKDOWN (From June 4th to June 14 2021)


Pekeliling Pelajar Bil 102021 - ARAHAN TERKINI BERKAITAN PERGERAKAN PELAJAR BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PENUH 3.0 (4 HINGGA 14 JUN 2021)


Kenyataan Media IPT Semasa Perintah Kawalan Pergerakan 1 Jun - 14 Jun 2021


INFOGRAPHIC:ENTRY PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS FROM HOME COUNTRY INTO UTM JB CAMPUS


ENTRY PROCEDURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS BACK TO CAMPUS


PEKELILING PELAJAR BIL. 02/2021 PROSEDUR DAN PERATURAN BAHARU KEMASUKAN PELAJAR KE KAMPUS UTM


DISKAUN YURAN PELAJARAN BAGI PELAJAR PROGRAM ASASI DAN DIPLOMA SEPENUH MASA UTM


PEMBERIAN DISKAUN YURAN PENGAJIAN PROGRAM SPACE UTM


PEMAKLUMAN RASMI MUET ON DEMAND 2021


INISIATIF RUMAH SISWA MEMPERKASA PENGURUSAN PELAJAR LUAR KAMPUS


BACK TO CAMPUS: ENSURING SOP COMPLIANCE


SOALAN LAZIM BAGI PELAJAR YANG MASUK KE KAMPUS SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 2.0


INFOGRAFIK : KATEGORI PELAJAR MASUK SECARA BERPERINGKAT SEMESTER II SESI 2020/2021


PEKELILING AKADEMIK BIL. 1/2021 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER II SESI 2020/2021


PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE KAMPUS/KOLEJ KEDIAMAN


Infografic : Existing Student Entering Malaysia


GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN PUSAT PENGASINGAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)


Infografic : New Students Entering Malaysia


Pekeliling TNCHEP Pergerakan Masuk Pelajar UTM Semasa PKP (AKHIR) Kemaskini 15 Februari 2021 (VERSI 2)


TNCHEP Circular of Student Re-Entry to Campus During MCO -(FINAL) Updated 15 February 2021 (VERSI 2)


Carta Alir Proses Kerja Semakan Data dan Kelulusan Kemasukan Pelajar Secara Fizikal Mulai Mac 2021


KEMASUKAN SEMULA PELAJAR KE KAMPUS SECARA FIZIKAL BERMULA 1 MAC 2021


KEMASUKAN SEMULA PELAJAR BERKEPERLUAN KE KAMPUS INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)


COVID-19: PANDUAN KUARANTIN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


6 KATEGORI KEMASUKAN PELAJAR KE KAMPUS SECARA FIZIKAL BERMULA 1 MAC 2021


KENYATAAN MEDIA : KEMASUKAN PELAJAR KE KAMPUS SECARA FIZIKAL BERMULA 1 MAC 2021


STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) FOR THE ENTRY OF NEW INTERNATIONAL STUDENTS INTO MALAYSIA


PANDUAN PENGENDALIAN KES COVID-19 PELAJAR DI UTM


PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP), PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) DAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)


PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PENGAJIAN TINGGI YANG PERLU DIIKUTI OLEH PELAJAR DAN STAF DI KAWASAN YANG DIKENAKAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)


PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN


KEMASUKAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 2021


SOALAN LAZIM : KEMASUKAN PELAJAR KE INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI 2021


PEMAKLUMAN BANTUAN PELAN DATA DAN PERANTI KEPADA PELAJAR IPT


BORANG SARINGAN KESIHATAN (HDF)


PROSEDUR PENGURUSAN OPERASI IPT SEMASA DAN PASCA PKP COVID-19


PANDUAN UMUM MASUK KAMPUS UTM PASCA PKP (STAF, PELAJAR DAN ORANG AWAM)


PERMAKLUMAN PENGISIAN BORANG ARAHAN PEMBAYARAN PERKHIDMATAN CIMB DIRECT DEBIT

You have Successfully Subscribed!