Endowmen UTMSPACE

Bantuan Kebajikan

Tahun 2021

Bil. Jenis Sumbangan/Bantuan Jumlah
1. Khairat kematian /Kemalangan/kesihatan RM 900
2. Pelepasan Yuran RM 1376

Tahun 2022

Bil. Jenis Sumbangan/Bantuan Jumlah
1. Khairat kematian/kemalangan/kesihatan RM 6800
2. Bencana Alam RM 23,800
3. Pelepasan yuran RM 5695

Tahun 2023

Bil. Jenis Sumbangan/Bantuan Jumlah
1. Khairat kematian/kemalangan/kesihatan RM 2400
2. Bencana Alam RM 900
3. Lain-lain bantuan RM 260

Hubungi Kami

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Tel : 03 – 2728 6570/6571/6555 (Kuala Lumpur) / 07-531 8027 (Johor Bahru) / 07-531 6022 (Alumni)
HP : 013 – 274 2012 / 017 – 377 2077 / 013 – 277 7214
Emel : hepspace@utmspace.edu.my (Hal Ehwal Pelajar), alumni@utmspace.edu.my (Alumni)

Aduan/Maklumbalas Pelajar