Endowmen UTMSPACE

Bantuan Kebajikan

Tahun 2021

Bil. Jenis Sumbangan/Bantuan Jumlah
1. Khairat kematian /Kemalangan/kesihatan 1100
2. Makanan 1200
Tahun 2022

Bil. Jenis Sumbangan/Bantuan Jumlah
1. Bencana Alam 23,800.00
2. Khairat kematian/kemalangan/kesihatan 2800
3. Makanan 3600
4. Pelepasan yuran 5695

Hubungi Kami

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Tel : 03 – 2728 6570/6571/6555 (Kuala Lumpur) / 07-531 8027 (Johor Bahru) / 07-531 6022 (Alumni)
HP : 013 – 274 2012 / 017 – 377 2077 / 013 – 277 7214
Emel : hepspace@utmspace.edu.my (Hal Ehwal Pelajar), alumni@utmspace.edu.my (Alumni)

Aduan/Maklumbalas Pelajar